תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102בית חשמונאי17/08/1970
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 1בית חשמונאי13/05/1971
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.03/11/1996
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 11קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.20/06/1996
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 2תכנית מפורטת מס' גז/2/10213/02/1986
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 4גז/4/10206/12/1990
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 4/ אגז/4/102א04/06/1992
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 6הקמת שכונת מגורים זמני למחוסרי דיור ולעולים חדשים.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 170/ 6עוקף בית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאי, בית עזיאל, כפר ביל"ו, פדיהתוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.26/11/1992
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 10/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע07/02/2006
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 12שינוי קוי בנין26/06/2000
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 16שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח22/08/2005
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 21החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.30/09/2009
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 22שינוי בקו בניין12/04/2011
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 24החלפת שטחים בית חשמונאי
מרכזגזר, בית חשמונאיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 366/ 4מתן היתר למגורים
מרכזגזר, בית חשמונאיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלו/ 06/ 462/ 4תכנית שינוי מתאר