תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 22שינוי בקו בניין12/04/2011