תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1כפר טרומן12/05/1983
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/40/ב16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1/ גכפר טרומן31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 8/ א.
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 9.09/11/1997
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 98תכנית מס' גז/9823/11/1967
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ מק/ 40/ 13כפר טרומן23/04/2002
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 766הצבת שילוט פרסומת מחלבת גל.
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתחמ/ מק/ 40/ 16שינוי בקו בניין צדדי דרומי במגרש 302 בכפר טרומן
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןבקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 1בינוי לאזור תעשיה.
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתמשמ/ 30שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתמשמ/ 30/ 1גז21/12/1997
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתמשמ/ 30/ גזכפר טרומן11/05/1987