תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 1מושב חדיד28/08/1969
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 14קביעת זכויות והוראות בניה.20/11/1997
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 16איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים17/01/2000
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 17שינוי יעודי קרקע: מקרקע חקלאית למגורים א', שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור30/11/2004
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 2תכנית מס' גז/2/41023/10/1967
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 4חדיד10/09/1980
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 5חדיד23/08/1984
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 7מושב חדיד10/12/1984
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ אחדיד03/06/1965
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ בשינוי בהוראות הקיימות וקביעת הוראות חדשות16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתחמ/ מק/ 410/ 23תחנת תדלוק במושב חדיד17/05/2010
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתחמ/ מק/ 410/ 24תוספת לסעיף 15 לתקנון תכנית גז/ 410/ 17.20/01/2009
מרכזחבל מודיעין, חדידבקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 12בריכת שחיה
מרכזחבל מודיעין, חדידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 563/ 4סירוב ליחידת דיור לבן ממשיך
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב), חדידתוכניתמח/ 272צמצום שטח הזרוע המערבית של מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתמשמ/ 31שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתמשמ/ 31/ גזמושב חדיד11/05/1987
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתתגפ/ 410חדיד24/05/1956