תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 10796תחנת דלק - "סלמה צומת המשולש" - משגב
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 11938כביש גישה למשגב עם28/01/2002
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12383שטח לולים- משגב עם12/09/2002
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12887תכנון מחדש והרחבת משגב עם11/05/2004
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12987קיוץ משגב עם שינוי תקנוני
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 17861הרחבת חוות לולים, משגב עם26/01/2011
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 19061מט"ש משגב עם
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 20077הרחבה ב'. משגב עם
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 35עריכת תכנית מסודרת של הקרקעות לישוב חקלאי30/10/1952
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 4935אתר לבית קברות
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 6285שינוי יעוד למסחר תיירות ונופש - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 7299קבוץ משגב עם14/07/1996
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 9720הוראות לבנית יחידות אירוח בישובים כפרים - כללי לישוב משגב, שינוי למתאר.
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתגע/ מק/ 191איחוד וחלוקה, משגב עם12/09/2011
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתגע/ מק/ 255שטח ספורט - משגב עם