תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 351/ 3לשנות יעוד חלק משטח למלאכה ותעשיה קלה לאזור חקלאי לבטל הדרכים.26/01/1961
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 351/ 5לשנות החלוקה לפי התכנית המצורפת.22/05/1963
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 452/ 1השלמה למגרש ציבורי,התווית דרכים.11/01/1962
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 512תכנון כולל05/01/1956
מרכזמצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 425חבור ביוב באר יעקב לרמלה -מט"א איילון.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 469באר יעקב.תחנת שאיבה אזור תעשיה צפוני,קו סניקה ומאספ
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10002כל מרחב תכנון מקומי המרכז19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10004/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים באזורי המגורים03/05/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10005קביעת הוראות בניה לקומת עמודים מפושלת בבתים משותפים.19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10006קביעת הוראות בניה לקרוי חיצוני (גגון) בכניסות לבניני מגורים צמודי קרקע23/09/1987
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד.09/06/1983
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 6.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 7הקטנת קו בנין למסילת ברזל,לבריכת שחיה,ולפרגולה.הגדלת שטח מבנה עזר לבריכה,ומחסן
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 8הכשרת מצב קיים בתכנית ממ/ 1001, תוספת יחידת דיור ומדרגות חיצוניות.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 9קביעת זכויות בניה בש.פ.פ בריכות שחיה, פרגולות וגדרות,הקטנת קו בנין לפסי רכבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ אלתת פתרון לנקוז דרך, קבלת שטח צבורי פתוח, הקטנת קיל דה סאק.05/01/1986
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ בקביעת הוראות משלימות לאזור מגורים א'.19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ גגגון לכניסה למינימרקט במרכז מסחרי בבאר יעקב.28/04/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ דתוספת ללוח האזורים שבתכנית ממ / 1001 אזור מגורים א' מיוחד10/06/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002ביעת שימושים באזור שהועד לרה תכנון, שינוי אזורים לאזורי מגורים,ציבור,ספורט .26/09/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 3הרחבת דירות קיימות,הקטנת קוי בנין לבניה קיימת ומוצעת,קביעת תנאים להתרי בניה09/09/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 6/ 1יעוד שטח לדרך משולבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 8שינוי יעוד שטח מבנה ציבור למגורים ב' ולדרך משולבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ אבטול דרכים והתווית דרכים חדשות,קביעת אזורי מגורים א' וב' וחלוקת השטח למגרשים08/12/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004קביעת אזורי מגורים,דרכים,שטחים לצרכי ציבור,חניה פרטית ציבורית,אחוד וחלוקה מחדש11/08/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004/ 2שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.08/08/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004/ 4הרחבת דירות מגורים,שינויי קווי בניין,שיפוץ חזית,תוספת שטחי שירות לכלל הדיירים19/12/2002
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1005שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים כפרי.05/01/1986
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1006שינוי יעוד אזור מגורים ב' ו-ג' לאזור ספורט ציבורי, פתיחת דרכים חדשות.01/11/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1007שנוי חלקי לתכנית המפורטת לאזור המושב05/11/1987
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1008התווית דרך,קביעת קווי בנין והוראות בניה.01/08/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1009הצרת ובטול דרכים, שינוי קוי בנין,קביעת הוראות בניה וחניה.10/03/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1012קביעת הוראות בניה מפורטת לאזור המגורים הכפרי.01/03/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1013שנוי יעוד מאזור מגורים ג', שטח צבורי פתוח ודרך לאזור מגורים א'.16/11/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1014שינוי יעוד22/11/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016שנוי יעוד קרקע; חלוקת אזור מגורים א' למגרשי בניה.21/06/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016/ 1שינוי קו בנין צדדי לבנין קיים עפ"י התשריט למשטח כניסה מוגבה ומקורה.13/02/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016/ 2התווית שביל משולב.12/11/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1020קביעת קוי בנין
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1023קביעת קוי בנין לבנינים קיימים וקביעת הוראות בניה.30/06/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1058קביעת שני בנינים נפרדים על כל אחת משתי החלקות.09/04/1981
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1088לקבוע קו צדדי
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1132שנוי יעוד מאזור מושבים חקלאיים לאזור מגורים ב' ולאזור חקלאי.07/01/1982
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1132/ 2הקטנת קווי הבניין,הקטנת המרוח בין בתים נפרדים .28/03/1996
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1147קביעת קו בנין -0, הרחבת כבישים לצרכי חניה וביטול כביש והמרתו לשצ"פ.01/03/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1160לשנות את יעוד חלקות וחלקי חלקות מאזור חקלאי לשטח למוסדות ומגורים.07/02/1980
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1223שינוי יעוד ממגרש לבניני ציבור למגורים,שינוי יעוד מגרש בניני ציבור לדרך חקלאית09/07/1981
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1237שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ג'.01/01/1981
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1291בטול חלקים או חלקי חלקות, ואחודן לחלקה אחת למטרת בנית מרכז קהילתי20/09/1979
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1308בטול דרך קיימת והפיכתה לשטח צבורי פתוח, כדי לאפשר בנית ככר למרכז המסחרי10/09/1980
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1374קביעת דרך גישה לבי''ח שמואל הרופא...מטרת התכנית לתת תוקף ותוואי חוקי לדרך.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1410קביעת שטח התכניות כמיועד לאיחוד וחלוקה11/06/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1410/ 4הגדלת שטח הבניה העיקרי, הקטנת קוי בנין צדדיים.03/03/2005
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418שינוי יעוד מאזור מושבים חקלאיים למגורים ב'.13/05/1982
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 1/ אקביעת בינוי למגרש מסחרי והריסת בנין סניף הבנק הקיים במקום ובנייתו מחדש08/10/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 10התרת מבני עזר למגורים.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 11הגדלת שטחי מגרשים למגורים על חשבון ש.צ.פ.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 12בריכת שחיה ביתית.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 2שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ב'.שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לשצ"פ.איחוד מגרשים14/06/1987
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 4קביעת בריכת שחיה עתידית.18/02/2004
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1452קביעת קוי בנין לבנינים קיימים; קביעת הוראות בניה.10/03/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1453קביעת קוי בנין לבנינים קיימים והפקעה לדרך;קביעת הוראות בניה.27/10/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1454המרת חלק מחלקה 120 משטח צבורי פתוח לאזור מגורים ב'18/04/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1455קביעת קוי בנין לבנינים קיימים והפקעה לדרך ציבורית.27/10/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1456קביעת קוי בנין ושטחי בניה לבנינים קיימים.13/04/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1457שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א מיוחד ושטח ציבורי פתוח.27/08/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1457/ 2.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1457/ 4שכונת חוטר ב'
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1458קביעת שטח לדרך לצורך הרחבת הצומת,שנוי יעוד מאזור מלאכה,לאזור מלאכה ותחנת תדלוק18/02/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1459קביעת קוי בנין למחסן הקיים בחצר בית משותף.15/08/1986
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1460קביעת קווי בנין **מס' גוש מתוקנת לפי הודעה בילקוט מס' 3603 מיום 26.12.06/08/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1461חלוקת השטח לשני מגרשי בניה; קביעת הוראות בניה וקוי בנין.07/03/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1462שינוי יעד מאזור חקלאי למגרש מסחרי מיוחד לתחנת תדלוק.08/12/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1463שינוי חלוקה למגרשי בניה ובניני צבור.קביעת תנאי בניה וזכויות בניה.01/03/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1470קביעת הוראות בניה בשטח ביה"ח שמואל הרופא29/03/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1471הקטנת קו בנין הקדמי והאחורי לפי הקיים.קו בנין צדדי ישאר ע"פ תכנית מתאר ממ/82529/03/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1473קביעת קווי בנין למבנה קיים עפ"י התשריט .25/07/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1477שינוי יעוד אזור ספורט ושטח צבורי פתוח, לאזור מגורים א'. קביעת דרך06/11/1990
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1477/ 1שינוי יעוד אזור מלאכה ותעשיה קלה ושטח פרטי פתוח לשצ"פ לצורך הרחבת אזור ספורט08/08/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1477/ 2מגרש קטרגל - הוראות הש.צ.פ. למגרש ד' יחולו גם על מגרש ג'.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1479שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, לדרך,שינוי יעוד מדרך לשצ"פ ולבניני ציבור11/12/1994
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1479/ 2שינוי יעוד מדרך למגורים א',מש.צ.פ. למגורים א',שינוי קוי בנין.הגדרת זכויות בניה02/02/2004
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1481מגורים ב'+שביל גישה21/03/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1482שינוי יעוד דרכים, דרך משולבת ואזור מגורים א' לאזור מגורים ב' מיוחד11/06/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1482/ 1שכ' נאות גנים - תוספת שטח בניה עיקרי במגורים ב' מיוחד, הרחבת דרך משולבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1483שינוי בקו בנין חזיתי מ:5 מ' ל:3 מ'.24/06/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1484שינוי יעוד אזור מגורים ג' לאזור מגורים ב' + תכנון כולל03/01/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1485שינוי חלק ממגרש מגורים כפרי לאזור מגורים א',חלוקת השטח לשתי חלקות עפ"י התשריט.03/01/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1488קביעת הוראות בניה לבריכות שחיה פרטיות בשטח המגרשיםשל אזורי מגורים א'.04/02/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1488/ 1קביעת קוי בנין לבריכת שחיה קיימת בשטח פרטי פתוח על פי התשריט.06/04/1995
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1491שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מוסד (בית אבות).20/08/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1491/ 1שינוי סעיף ד'-6 בתקנון תכנית ממ / 1491, לשם אישור מבני עזר בחצר.01/02/1996
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1491/ 2שינוי יעוד לבית אבות.28/02/2008
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1492/ 9מבני ציבור- השדרה המרכזית באר יעקב
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1493הקטנת קו הבנין למגרשים הנ"ל מ-7 מ'ל-3.5 מ'כדי לאפשר עומק בניה נטו של 8 מ לפחות14/01/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1493/ 1שינוי קוי הבנין לחזית ולאחור באזור מגורים א':קו בנין לחזית 3.5 מ' במקום 3-5 מ27/01/1994
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1498שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד.21/09/1995
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1499.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1500תכנית אב באר יעקב.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1500/ 1/ אתחנת שאיבה - "מזרחית".