תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתמשמ/ 5/ עחשינוי משבצות חקלאיות30/11/1986
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 56חלוקת השטח מחדש ובטול דרך13/06/1957
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58תכנון כולל19/07/1962
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 1שינוי תוי הדרך ויעוד השטח, משמר השרון12/11/1964
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 2תוספת שטח צבורי ומגרש חניה22/12/1966
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 5שינוי תכנית מתאר עח / 200 ושינוי תכנית מפורטת26/08/1986
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 6.משמר השרון - איזור התעשיה.11/06/1992
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה ומלאכה,התווית דרכים12/12/2006
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 8גן אירועים15/07/2002
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 9הרחבת שטח המגורים בקיבוץ משמר השרון.
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ מק/ 148/ 4חניה לתחנת הדלק במשמר השרון
מרכזעמק חפר, משמר השרוןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 137שמוש חורג מגרש לכלי רכב.
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 0.27/05/1990