תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69מעברות קיבוץ16/07/1964
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 1תוספת שטח לאזור מלאכה לשם הקמת מפעל30/01/1969
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 4ביטול דרך.הפיכת שטח פרטי פתוח לאזור מגורים,14/01/1993
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 5שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ומגרש חניה28/03/1994
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 6הוספת שטחי מגורים,שינוי מחקלאי למגורים,להרחבת דרך,לשפ.פ.,לשטח לשמור משאבי טבע
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 7שינוי תקנון עח/5/69 לעניין אישור תכנית בינוי - מעברות.20/03/2008
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88שינוי יעוד שטח מבנים חקלאיים לאיזור תעשיה10/11/1966
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88/ 1אזור תעשיה מעברות07/04/1982
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88/ 2.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 13315 יח"ד ק. מעברות תב/1/5/69
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 135שמוש חורג גן אירועים "קו האופק".
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 139תכנית בינוי 18 יח"ד שכונת הציפורים.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 142בינוי, 3 יחידות שכ' הצפורים.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 144תב/ 69/ 5/ 2 מחסנים לציוד חקלאי ולחמרי אריזה.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 146שמוש חורג למועדון ריקודים וגן אירועים קו האופק
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 148בינוי תב/6/5/69 בריכת שחיה, מעברות.