תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתמשמ/ 6שינוי משבצות חקלאיות20/11/1976
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 148/ 1/ אתחנת תדלוק מסחר ושרותי דרך.20/12/2001
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7העגן (קיבוץ)27/08/1959
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 2העגן (קיבוץ)05/08/1965
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 3העגן (קיבוץ)09/01/1969
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 6בית עלמין לצרכי קבוץ העוגן.16/11/2000
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ א/ 4העגן (קיבוץ)23/10/1981
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ א/ 5העגן (קיבוץ)04/07/1985
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ מק/ 7/ 8העוגן, או"ח בין מגורים וחקלאי והרחבת אזור ספורט.18/08/2010