תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 11שינוי יעוד מאזור בית עלמין לקרקע חקלאית.05/01/2004
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 12הרחבת מושב כפר הרא"ה ב-63 מגרשי מגורים חד-משפחתיים12/08/2004
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 2הקטנת שטח נחלה חקלאית,שינוי יעוד חלק מהנחלה למגרש מגורים לבעל מקצוע06/04/1997
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 4שינוי יעוד חלק מנחלה חקלאית לאזור מגורים (חלקה ארעית 1),הקטנת שטח נחלה חקלאית09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 5רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים28/10/2002
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 7הרחבת שכונת "שבטי ישראל"01/12/1999
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 9שינוי יעוד של חלק מחלקה 2 בגוש 8368 קביעת הוראות בניה27/05/2003
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 145תקון לתכנית מס' עח / 48 / 2 ועח / 49,בטול דרכים ובטול חלוקה קיימת11/04/1991
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 37/ 2שנוי חלוקה קיימת,המרת שטח מיועד לבנינים צבוריים לשטח מגורים,חלוקה חדשה12/11/1964
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 47חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור מגורים והתוית דרכים10/01/1957
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 2הכנת תכנית בנין ערים מפורטת עם פרסום תכנית זו,תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכי18/06/1970
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 5ישיבת בני עקיבא כפר הרואה.25/03/1993
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 6העברת מגרש חניה
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 51חלוקת השטח למגרשים, קביעת אזור מגורים והתווית דרכים.18/02/1960
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 51/ 1שינוי קטע שטח, הגבלת שטח, הכללה לשטח יעודי06/05/1968
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 80פתיחת דרך גישה לתחנת דלק פנימית23/12/1965
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 140/ 13בית אייגנר כפר הרא"ה15/05/2008
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 140/ 8איחוד חלקות חקלאיות18/11/1998
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 48/ 7אלישיב21/12/1999