תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתמשמ/ 111שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעח/ 02/ 330-331/ 4התנגדות לתכנית המשנה ייעוד מקרקע חקלאית לגן אירועים
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 250/ 4סירוב היתר לרפת
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 444/ 4סירוב היתר לרפת
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 12איחוד וחלוקה של מגרשים למגורים ללא הסכמת בעלים, שינוי בגודל המגרשים לבניה
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 16תחנת תדלוק לצריכה עצמית - כפר ידידיה
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 17תקון לתכנית משמ/111(עח) כ. ידידיה,נחלה 55(חלקה 22)ומגרש 55א בגוש 8304 כ.ידידיה21/05/2012
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 4תכנון מחודש09/04/1998
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 7מעבר למגורים בנחלה לא מפוצלת18/04/2000
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 8הרחבת כפר-ידידיה03/05/2001
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 35שנוי חלקה מס.16 מחלקה חקלאית למחצה לחלקה לבניה צבורית (גן ילדים)17/04/1958
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 59/ 3שנוי חלוקה קיימת ,אחוד חלקות וחלוקה מחדש בהתאם למציאות של המשקים23/07/1970
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 137/ 8/ 1איחוד וחלוקת מגרשים, הגדלת שטחים, הרחבת דרך חקלאית22/06/2006
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 188/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה