תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אלישיבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 480בית חזון אלישיב מערכת ביוב מרכזית
מרכזעמק חפר, אלישיבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 547תחנת שאיבה אלישיב
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 04/ 612/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 467/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 232/ 4דחיית התנגדות להקמת תורן לאנטנה ומבנה יביל
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37לחלק את שטח התכנית לשם הרחבת השכון הקיים ע"י הישיבה החקלאית30/03/1956
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37/ 1.
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37/ 4התאמת תוי כביש הגישה למציאות ושנוי יעוד השטחים16/06/1966
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 48הקמת ישיבת בני-עקיבא ומוסד "יקיר",09/07/1964
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 48/ 1תוספת שטח למגורים והתאמת תו כביש הגישה למציאות29/07/1965
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 49לחלק את שטח התכנית לשם הרחבת השכון הקיים ע"י הישיבה החקלאית21/02/1957
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור המגורים והתוית דרכים31/01/1957
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 1רפרצלציה ושינוי תואי של דרך10/01/1966
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 2מפת"ן (מפעל בתעסוקת נוער)19/08/1971
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 4אלישיב הגבעה (חרפוף)07/01/1990
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 85הסדרת הדרך ושנוי יעוד25/03/1965
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 177/ 3הסדרת קווי בניין נקודתיים לבניה קיים באזור חקלאי מיוחד
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 177/ 6שינוי קו בנין: צידי דרומי, קדמי מזרחי, צידי צפוני.22/12/2004
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 53/ 11איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים13/10/2004
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 53/ 7חלוקה מחדש של מגרשים 78-8023/03/1997