תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, חבת ציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 621חיבת ציון - תכנית ביוב כללית
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 114חלוקת חלקה חקלאית-הקצאת שטח לבאר20/12/1973
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 3שינוי יעוד מנחלה חקלאית למשק עזר ולהפך04/11/1999
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46הרחבת אזור מגורים17/11/1955
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 1המרת שטח צבורי פתוח-חלק מחלקה מתוכננת מס.214 לפי תכנית בנין ערים מפורטת מס.ע23/01/1964
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 2שנוי יעוד שטח:מאזור חקלאי לאזור מגורים26/08/1965
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 3שנוי חלוקה קיימת,הזזת גבולות של החלוקה לשם יצירת שטח מיועד לקידוח מים19/09/1971
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 4הגדלת שטח ושנוי יעוד11/07/1999
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ מק/ 143/ 4שינוי קוי בנין31/05/2000
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ מק/ 143/ 5שינויים בקו בנין06/05/2001