תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתמח/ 207דרך 581 בקטע עין החורש -דרך 444.
מרכזעמק חפר, עין החורשבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 484קבוץ עין החורש מערכת ביוב מרכזית.
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתמשמ/ 11עח18/08/1986
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 200/ 4הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש19/08/1982
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, עין החורשתוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוצים27/02/2006
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55.
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי22/12/1966
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 2קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית04/11/1982
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 4עין החורש גבעת חיים מאוחד מעברות חוגלה17/09/1989
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 5שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.21/08/1997
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 7איחוד וחלוקה בהסכמה21/02/2001
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 9הרחבת קיבוץ עין החורש.