תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 184/ 1מרכז שירותים אזורי ומוסדות חינוך.20/08/2007
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62תכנון כולל15/01/1959
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 1עלש01/07/1965
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 3שטח בריכת שחיה.04/02/1993
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 6חלוקת מגרש מגורים18/04/2000
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 8תוספת 17 מגרשי מגורים חד-משפחתיים להרחבה ע"י שינוי מש.צ.פ. למגורים ולדרכים.03/03/2009
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ במ/ 62/ 4הרחבת מושב עולש21/10/1993
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 4/ 1מושב עולש - שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי08/05/2003
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 5עלש13/05/1997
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 9/ 1שינוי קוי בנין14/12/2004