תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
מרכזעמק חפר, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 613בית ספר "רמות חפר"
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתמשמ/ 16/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 1000תכנית אב למכמורת.
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 38הקמת בית ספר לדיג וספנות16/06/1966
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43מכמורת א-ב12/10/1961
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורת07/07/1994
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 11הגדלת שטח מבנה הקיט מ-150 מ"ר המותרים לפי עח / 200 עד ל-208 מ"ר.22/04/1993
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 14הגדלת שטחי שרות לפי הקיים,שינוי מרווח בניה מותר בין מחסן לבית מגורים לפי הקיים
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 18מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 19מכמורת, כץ, שינוי יעוד מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 2חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר09/01/1969
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 3נוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייט11/01/1973
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 5.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 8שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' עח/8/43
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 9מתן אפשרות לביצוע שיפוצים במבנה קיים לצרכי -תחזוקתו התקינית31/07/1988
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 1יעוד השטח להקמת בית מלון27/06/1968
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 2מלון מירמאר.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 3.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ מק/ 43/ 15שינוי קוי בנין22/07/2004