תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתמשמ/ 17עח29/01/1987
מרכזעמק חפר, אחיטובערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 483/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 1שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד.01/04/1982
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 3שינוי יעוד מנחלה מפוצלת לנחלה בלתי מפוצלת שני מגרשי מגורים במושב30/07/1998
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 5הרחבה שלב "ב" - מושב אחיטוב.10/12/2001
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 6חלוקת מגרש מגורים לשני מגרשי מגורים שינוי מיעוד למגורים לדרך גישה פרטית משותפת12/11/2001
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 7/ 2מושב אחיטוב-משק פהימפור-פיצול מגרש מגורים מנחלה מפוצלת
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 9/ 1אחיטוב - החלפת יעודי קרקע בין מגרשי מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 23/ 2שינוי קו בנין23/11/1998
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 23/ 4שינוי בקו בניין09/12/1999
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 66/ 4פרדסי זיתא09/12/1999
מרכזעמק חפר, אחיטובבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 132בקשה ועדה מקומית עח/ ש/ 132