תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 619ביוב גבעת חיים איחוד
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתמשמ/ 12שינוי משבצות חקלאיות20/11/1986
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 530/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 123.
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, עין החורשתוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוצים27/02/2006
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31.
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי16/06/1966
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 2שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח בית ספר ומבנה לילדים15/08/1968
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 4א.שנוי תכנית מתאר,חלוקה מחודשת של שטח התכנית,בטול ואיחוד חלקות קיימות07/04/1982
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.26/12/2007
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ מק/ 31/ 5/ 1גבעת חיים איחוד17/11/2010