תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 03/ 2בקשה להקמת דיר צאן ומחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 07/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 07/ 2התנגדות אישור לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 10/ 2תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 12/ 2לגיטימציה לתוספת פרגולה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 06/ 2התנגדות לסלילה ופיתוח כביש
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת ממ"דים וחדר מדרגות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 05/ 2דיר צאן + מתבן ולגיטימציה למחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 08/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 08/ 2תחנת תדלוק
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 09/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 07/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 08/ 2תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 12/ 2שוק אלבלאן לתצוגת מוצרים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 12/ 2תכנית שינויים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 06/ 2שדרוג תחנת דלק קיימת הריסות ובניית בריכת שחייה פרטית ומבנה מסחרי
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 03/ 2דיר צאן לבשר ומחסן חקלאי וגדר
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 03/ 2סככה חקלאית
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382בית מגורים חדש
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382לגיטמציה לבנין מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 4ערר על החלטה ו מחוזית צפון בתכנית ג/ 10598 - עראבה- הרחבה לתכנית מתאר
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 08/ 2בניין חדש דו משפחתי 4 יחידות מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 02בקשה לתוספת יח"ד לבנין קיים מורכב משתי קומות מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 07/ 2תוספת לקופח ויח' מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 08/ 2תוספת קומה מעל קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 03/ 2דירת מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 04/ 2התקנת מתקן שידור
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 12/ 2ערר על תשריט חלוקה 92/96-1
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 09/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 08/ 2תוספת בניה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 09/ 2בניין מוצע למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 10/ 2ערר בעיניין תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 05/ 2תוספת שתי קומות
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19347/ 64שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים בעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1לגיטימציה לפי סעיף 137 לחוק התיכנון והבניה בערבה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1אבקשה לפי סעיף 137
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 05/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1א/ 19382לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 02/ 2בקשה להקמת בית מגורים שלוש קומות + קומת מרתף
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 02/ 2בקשה להקמת שתי יחידות דיור מעל קומת מרתף
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 06/ 2תוספת שתי יח"ד מעל קומת קרקע
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 03/ 2סככה חקלאית בשטח 200 מ"ר
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 11/ 2איושר תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 03/ 2לגיטימציה לבניין קיים לפי היתר על הקיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 03/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 04/ 2תוספת יחידות קוטג' מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 04/ 2דחיית בקשה להיתר לסככה חקלאית
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 04/ 2התקנת מתקן שידור קטן
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית3ב/ 19356בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית5/ 19353בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית60/ 19419בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית65/ 19354סלקום ישראל בע"מ
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית71/ 19379בנין חדש מסחרי של קומה אחת
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בהיטל השבחה בגין תכניות ג'/10137,ג'/12970
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8105/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12970 , ג/6761
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 10/ 2ערר על פטור מחובת בהיטל השבחה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית88/ 19391בית מגורים חדש
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19354תוספת קומת מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19384לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19385תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים99/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתא1/ 19382לגיטמציה לבנין קיים.
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתב1/ 19382בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10009שינוי יעוד ממגורים ב' לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבה27/08/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10290ביטול דרך שבתחומה בתים קיימים ותכנון דרכי גישה, שינוי למתאר, עראבה09/02/2000
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10326הסדרת כביש גישה למגרשים בשכונת בית א-זעתר, שינוי למתאר, עראבה02/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10345שינוי תווי דרך גישה פנימית ברוחב 6 מ'12/07/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10387שנוי יעוד מבית קברות ושטח חקלאי לשטח לבנייני ציבורוהתוית דרך, שינוי למתאר, ערא08/02/2001
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבה22/08/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10708שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, ביטול דרך קיימת ומגורים, שינוי למתאר, עראבה16/01/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10709שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10710שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, שינוי למתאר, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11484שינוי יעוד משטח ביניני ציבור לשטח למגורים א' עראבה ושינוי תוואי דרך24/05/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11639שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות צמוד לדרך 805 עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1165 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 29 גוש 19389 - עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11785שנוי יעוד משטח בנייני ציבור לשטח מגורים13/09/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11947שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר בצמוד לתחנת תדלוק קיימת בדרך 804 עראבה
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 12314שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור18/03/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12332הגדלת זכויות וגודל מגרש ךתחנת תדלוק מאושרת בדרך 805
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12455הצרת דרך מס' 23 בעראבה מ- 16 מ' ל- 12 מ'.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1248תכנית מתאר עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12496שינוי נקודתי בזכויות הבניה ובקו הבנין בעראבה05/05/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12584שינוי יעוד מחקלאי לנופש ומסעדה, צמוד לדרך 806 מצפון לעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12788הסדרת התכנון מתחת לקו מתח עליון בשכונה הצפונית בעראבה.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12860שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט צפונית לעראבה ליד דרך 804
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12863הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12907שינוי תקנון לישוב עראבה15/03/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12943ביטול חלק מדרך מס' 2 בעראבה והתויית דרך משולבת
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13014הסדרת דרך גישה לשטח מבני ציבור במרכז סכנין27/01/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13071שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א' והתווית דרך גישה, עראבה18/03/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13127שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13129שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון מזרח עראבה17/04/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13396שינוי תוואי דרך מס' 7, הקטנת רוחבה ל - 11 מ' והקטנת קו הבניין, בדרום עראבה22/07/2003