תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתמשמ/ 15/ 1שינוי משבצות חקלאיות06/04/2003
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתמשמ/ 15/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, גאולי תימןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 034/ 4סירוב להיתר לתוספת לבית מגורים
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 10תוכנית עח/ 13/ 10
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 2גאולי תימן05/03/1964
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 3גאולי תימן26/12/1963
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 5שינוי יעוד קרקע האזור, הקצאת שטח ךמבני ציבוריים לתושבי השכון19/12/1968
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 7גאולי תימן01/05/1987
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 9הרחבת מושב גאולי תימן.31/07/2008
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 200/ 7הוראות בניה01/05/1987