תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. מס' עח/15/35 בית יצחק
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתנת/ 409בית יצחק15/10/1959
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 059/ 4סירוב חלקי להקלה בגובה גדר
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 102/ 4תנאי של הריסה להיתר של בית מגורים
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 09/ 149/ 4התנגדות לשינויים
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 102/ 3/ אתוכנית עח/ 102/ 3/ א
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15מושב בית יצחק16/08/1956
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 1בית יצחק21/06/1956
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 10בית יצחק04/02/1965
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 13רפרצלציה ושינוי יעד31/10/1968
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 14בית יצחק05/05/1972
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 15בית יצחק12/01/1978
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 17בית יצחק21/05/1992
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 18בית יצחק19/05/1994
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 2בית יצחק22/08/1957
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 22שינוי יעוד קרקע21/02/2001
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 25בית יצחק-שער חפר18/06/1996
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 28שינוי יעוד מאיזור מגורים א,קביעת מגבלות והוראות בניה בשטח התכנית07/01/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 3בית יצחק22/08/1957
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 30/ 1בית נהב - בית יצחק.26/01/2011
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 31שינוי יעוד מאזור מגורים א,חלוקת מגרש 184 לשני מגרשים,קביעת מגבלות והוראות בנין10/07/2003
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 35שינוי ממגורים א'-משקי עזר לאזור מגורים חד משפחתיים ולש.צ.פ.(לפתרונות ניקוז)
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 36תוספת 137 יח"ד חדשות,העתקת אזור מלאכה ממרכז הישוב לשולי הישוב,שיונשים מותרים08/05/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 38הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה04/11/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 4בית יצחק14/05/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 41שינוי ממגורים א' בתחום חלקה א' לש.פ.פ. המיועד לגינון ונטיעות, מעבר להולכי רגל.23/01/2008
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 42בית יצחק, הפרדת מגרש מגורים מנחלה.14/06/2012
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 45הפרדת מגרש מגורים חד משפחתיים, מאזור מגורים ב מיוחד למגורים חד משפחתיים...04/09/2007
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 48הרחבת דרך ציבורית ע"י הפקעה מאזור מגורים א בתחום חלקה א.16/12/2010
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 49מושב בית יצחק, חלוקת חלקה משטח ביעוד "מגורים בישוב כפרי" למגרש ביעוד "מגורים".
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 5בית יצחק24/12/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 52מושב בית יצחק - משק עזר קטן מרפוגל - הגדלת זכויות בניה.19/11/2012
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 6בית יצחק09/04/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 7בית יצחק05/03/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 8בית יצחק25/04/1963
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 9בית יצחק- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 182.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 200/ 17לשנות יעוד של חלק מחלקה 14 בגוש 8216 משטח חקלאי לשטח המיועד לתחנת תדלוק של חבר12/06/1988
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 35/ 1שינוי חלקה מס 16 מחלקה חקלאית למחצה לחלקה לבניה ציבורית ( גן ילדים)04/06/1959
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 35/ 2שנוי יעוד שטח חקלאי למחצה לשם הגדלת השטח המיועד לבניה צבורית14/05/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 40קביעת אזור לתחנת רכבת,קביעת אזור לתעשיה,קביעת אזור חקלאי21/05/1959
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 49/ 2המרת חלקה משטח לבנינים ציבוריים לשטח סיעוד למבוגרים, וביצוע הפרדה בשטח23/07/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 61המוביל הארצי28/01/1960
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 61/ 1המוביל הארצי09/01/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 63/ 1שנוי חלוקה ויעור השטח,בטול דרך ופתיחת קול דה סקיה15/08/1963
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 74חלוקת שטח חקלאי לעיבוד ולנטיעת פרדסים27/02/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 79"חלוקת פרדסי פרי חפר בע"מ"12/11/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 82.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 24/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.26/02/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 27שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב'20/09/1998
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 31/ 1תיקון ס' בתכנית עח/31/15 - הריסת קרוואן
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 36/ 1תכנית מפורטת. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.18/08/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 37חלוקת מגרש מגורים מיוחד לשני מגרשים24/02/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 40הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שצ"פ,חלוקת מגרשים,שינוי חלוקת שטחי הבניה
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 47איחוד וחלוקה של מגרשים.12/02/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 50איחוד וחלוקה מחדש - בית יצחק,שער חפר, נחלות 138,145.18/08/2010
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 54בית יצחק
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 200/ 24שינוי הוראות בענין קוי בנין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים19/08/2004
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 138שמוש חורג ממחסן ליבוש פרחים למחסן מסחרי.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעחפ/ 20000557בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי