תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתמשמ/ 9/ 1/ עחעח02/07/1989
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתמשמ/ 9/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, כפר מונשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 86/ 4סירוב היתר למתקן תקשורת
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 5/ 1כפר מונש24/04/1957
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 5/ 2כפר מונש10/01/1966
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 13הרחבה שלב "ב" - כפר מונאש.27/03/2006
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 18/ 1מגרש 66 כפר מונאש
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 5שינוי יעוד,חלק מחלקה חקלאית.29/08/1991
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 6שינוי מיקום השטח המיועד לבנית הבית לבן הממשיך בתחום הנחלה החקלאית05/07/1992
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 8תכנית כוללת מושב מונש02/07/1995
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ מק/ 52/ 14שינוי קו בניין וגודל מגרש26/08/1999
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ מק/ 52/ 18כפר מונש - שינוי בקוי בנין24/07/2003