תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתמשמ/ 27שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 111בית חרות - בריכות ביוב11/07/1974
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132.תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירות25/03/1982
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1בית חרות נופש ומסחר04/08/1994
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1/ 1מרכז קניות ונופש - אם הדרך.
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1/ 2מרכז קניות ונופש - אם הדרך, בית חירות.
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 3בית חרות - הרחבה ב'.27/11/2007
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 9מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 93פתיחת דרכים חדשות והסדרת מרכז הכפר,12/12/1968
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ מק/ 132/ 5.31/10/2000