תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתמשמ/ 113עח18/04/1990
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 185כביש עוקף למושב אומץ.06/11/2003
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 1ביטול דרך15/01/1959
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 2ביטול דרך01/07/1965
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 5שינוי יעוד מאזור מגורים,שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים12/11/2001
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ מק/ 156/ 6תכנית מתאר מס' עח/מק/6/15630/01/1997
מרכזעמק חפר, אמץבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 145בינוי לולי רביה באדמת המושב.תב/ 191/ 3