תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתמשמ/ 139שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזעמק חפר, בארותיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 080/ 4התנגדות להקמת בית אריזה
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ אבארותיים26/02/1959
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ א/ 1מתקן הנדסי עבור זכות מעבר לקו ביוב מאסף ושטח ותחנת סניקה.02/03/1997
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ א/ 2שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לאיזור מגורים,שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע15/07/2002
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ במ/ 165מושב בארותיים. ומושב חרב לאת.13/10/1994
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ מק/ 25/ א/ 3הרחבת דרך מאושרתלשם הכללת תשתית ציבורית בתחום הדרך.15/03/2007