תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בורגתה, חניאלתוכניתמח/ 235קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.08/11/2010
מרכזעמק חפר, בורגתהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 607תחנת שאיבה בורגתה
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיות27/07/1988
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110בורגתה א-ב31/12/1953
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 2חלוקה לאזורים18/04/1963
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 3בורגתה11/02/1965
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 4שינוי יעודים21/06/1998
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 7הרחבה - שלב ב'.01/04/2004
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 9/ 1מושב בורגתא,חלוקת חלקה משטח ביעוד 'מגורים בישוב כפרי' למגרש ביעוד 'מגורים'.28/04/2010
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ במ/ 156/ 1תעלת ניקוז למי גשם.29/08/1999
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ מק/ 156/ 7איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.27/10/2003
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתשגפ/ 110תכנית מס' שגפ/11031/12/1953