תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתמשמ/ 10עח25/10/1987
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 2ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש18/11/1986
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית,ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות31/12/1992
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 3/ אתוספת הוראות בנושא חשמל על מנת לאפשר הנחת תשתית כבלים תת-קרקעית.12/02/1996
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 4שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים.13/08/1997
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ מק/ 41/ 7שינויים בקוי בניין הקבועים בתכנית.31/10/2007