תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 12/ 2התאמה וחוקיות למבנה קיים, ממ"ד מוצע וגדר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 12/ 2התאמה וחוקיות למבנה קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 04/ 2דיר צאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 05/ 2לגיטימציה לחנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 05/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 10/ 2חיזוקים למבנה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 02מגורים בשטח של 163+73 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 09/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 06/ 2מחסן + נגריה + אולם חתונות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 06/ 2בית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 10/ 2ביצוע עבודות למניעת סכנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כללית06/ המ/ 5סעיף 197 (ב) לגבי תכנית ג/ 7658 ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כללית06/ המ/ 6תכנית ג/ 7658 שינוי ייעוד מתעשייה לחקלאות בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 6ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 14837 בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 05/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 04/ 2לגיטימציה לדיר צאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 08/ 2הקמת אורווה לסוסים ומחסן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 10/ 2תחנת דלק הכוללת חנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 05/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 04/ 2שינוי יעוד ממרכז עסקים ומסחר לבניני ציבור והתווית דרך
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 09/ 2היתר למניעת סכנות ע"י תמיכת יסודות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 04/ 2פחרי אבו ריש
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 09/ 2בניית מסלעה וגדר רשת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 08/ 2הקטנת כביש
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 04/ 2מחסן חקלאי ודיר צאן בשטח 675 ממר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 04/ 2הקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית18/ 18938מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 10/ 2בקשת הבניה אינה מתאימה למציאות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 08/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית19/ 18920מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 03/ 2תוספת קומה (בניה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 04/ 2חוקיות לבנין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 04/ 2חוקיות בניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 04/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 04/ 2לגיטימציה לקקים מוסכים + משרדים + חנויות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 08/ 2לגטימציה לבנים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 04/ 2תוכנית שינויים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 11/ 2ביטול היתר בנייה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 08/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 04/ 2דיר צאן + סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 02/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 07/ 2שינוי תוכנית לבניין קיים + סגירת קומת עמודים + תוספת בריכת שחיה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 08/ 2בנית מחסן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 08/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 09/ 2הגשת תכניות מתוקנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 04/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים299/ 04/ 2התנגדות להחלטת ועדה בנוגע לבנית גדר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 07/ 2לגטימציה לבניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית33/ 18896מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים334/ 08/ 2הקמת מחסן בלוני גז
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים337/ 08/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית53/ 18926מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים821/ 10/ 2ערר על חישוב היטל השבחה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 11/ 2היטל השבחה בגין תןכניות ג/3699, ג/6766
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/3699, ג/6766
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10060שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10102שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים ב' + שצ"פ, שינוי למתאר, ירכא.20/02/2000
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10132שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.21/12/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10197שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתוית כבישים, ירכא14/10/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10279שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב, שינוי למתאר, ירכא05/07/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10280שינוי יעוד משטח ספורט לשטח לבנייני ציבור (מוסד גריאטרי סעודי), ירכא06/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10314שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבנייני ציבור והתווית דרכים,
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10346הקטנת רוחב כביש בחיבור בין כביש מס' 2 וכביש מס' 24 ושינוי יעוד למבני ציבור,
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10347שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים ב' ולשטח לבנייני ציבור, ירכא, שינוי ל
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10384שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומסחר והתווית דרכים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10429שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10525שינוי יעוד למבנה שרות , ירכא / 98 / 6
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10602שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ירכא23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10605שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10609שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10614שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10615שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ב', שינוילמתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10641שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10707שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, כביש הקפי דרומי, שינוילמתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10711הקטנת רוחב כביש, ביטול שטח ציבורי פתוח וייעודו למגורים, שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10799שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' -ירכא09/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10800שכונת בני ביתך - ירכא צפון04/02/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10801הרחבת תכנית מתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10869שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10919שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11035שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב'13/09/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11036הזזת תוואי חלק מכביש מס' 6 לרוחב 21 מטר - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11258שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא17/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11270שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', התווית דרך איחוד וחלוקה, ומתן לגיטימציה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11306שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרכיםירכא, מתאר 112/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11397הודעה לפי סעיף 77-78 בדבר הכנת תכנית מתאר חדשה לירכא, מתאר 1
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11430שינו יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11638שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והרחבת דרך ירכא12/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11693שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה30/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11705שינוי יעוד משטח ספורט לשטח תעשיה, ירכא12/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11709שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה15/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12001הקמת שכונת מגורים בצפון מערב ירכא באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי07/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12125הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך25/07/2006