תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתמשמ/ 18עח20/11/1986
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 23שינוי יעוד מגורים08/01/1953
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60תיחום שטח פיתוח של קבוץ המעפיל26/04/1962
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60/ 1תיחום שטח פיתוח של קבוץ המעפיל05/02/1981
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60/ 2תוספת שטח לאזור התעשיה של המשק ע"י שינוי יעוד קרקע מחקלאות לתעשיה20/01/1988