תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתמשמ/ 123שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 1/ 4.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 183/ 4אי מתן החלטה להיתר בניה
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 122בטול תכנית מפורטת עח / 1 / 4 (אותו חלק של התכנית המפורטת הנ"ל שטרם בוטל,16/08/1979
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 122/ 1בטול קטע דרך ושינוי הייעוד לשטח ציבורי פתוח.25/04/1991
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 1קביעת הוראות בניה לחלקה קיימת בשטח של 384 מ"ר. (לפי קיים) במקום 500 מ"ר17/10/1991
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 19החלפת שטחים בתחום מגרש 499 בין אזור מגורים בנחלה לבין אזור חקלאי בנחלה.05/01/2004
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 2לשנות יעוד שטח החלקה הרשומה17/12/1992
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 23תחנת תדלוק ושירותי דרך ואזור מבני משק.26/11/2009
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 25הרחבה באזור הכ"ג - כפר ויתקין.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 3קביעת קוי בניין13/02/1992
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 4שינוי יעוד השטח החקלאי שבמגרש מגורים לבעלי מקצוע וחלוקת המגרש לשני מגרשים09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 5כפר ויתקין21/04/1994
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 61. פיצול נחלה חקלאית לנחלה חקלאית ושטח מגורים13/05/1999
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 8שנוי אזור מגורים בנחלה10/10/1996
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 132/ 2/ אשינוי בתוואי כביש עוקף כפר ויתקין.10/10/1996
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 160/ 2כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.23/02/2011
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 30/ 5/ אתחנת דלק
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 40/ 1הרחבת אזור תעשיה ,אחסנה ואריזה,שינוי תוואי הדרך06/02/1964
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 67חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור לעבוד חקלאי15/09/1960
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 68חלוקת השטח למגרשים מחדש ובטול דרך15/09/1960
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 76שינוי החלוקה והסדרת הדרך.30/01/1964
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 77הסדרת צומת דרכים בכביש כניסה לכפר ויתקין12/03/1964
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ במ/ 160כפר ויתקין.16/01/1996
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 13שינוי קווי בניין01/02/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 17הסדרת קוי בנין24/11/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 18איחוד וחלוקה של נחלות בהסכמה24/02/2002
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 20שינוי קוי בנין24/03/2004
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 26קטע מהרחבה באזור הכ"ג-כפר ויתקין, איחוד וחלוקה12/07/2006
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 27איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.09/09/2009
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 160/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה01/02/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 160/ 4כפר ויתקין, שכונת ההרחבה.31/10/2002
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 143תב/ 191/ 4 לולי רביה