תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר חייםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 37ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - עח/ 139/ 9/ א
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתמשמ/ 8/ 2עח06/01/1999
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתמשמ/ 8/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, כפר חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 202/ 4דחיית התנגדות להקלה בגובה גדר
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 1שינוי קטע קטן של קו בנין לאורך רח' מס' 40713/02/1992
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 10שינוי יעוד, שינוי קווי בנין06/01/1999
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 11שינוי יעוד של מגרשים08/12/1998
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 12/ אאיחוד מגרשים,שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל מגרש מינימלי לאזור14/11/2004
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 14תכנון כולל09/03/2000
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 17שינוי לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת למגרש מגורים 450, הסדרת קוי בנין.15/03/2005
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 2שינוי יעוד מגרש: ממגרש מיועד לבעל מקצוע (100), למגרש מיועד לבן ממשיך31/01/1991
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 3תכנון מחדש01/12/1999
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 5לשנות יעוד החלקה מס' 121 אשר יעודה המקורי לפי משח /8 חקלאי לשטח אזור מגורים09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 6לשנות חלק מחלקה 106 משטח חקלאי לפי היעוד09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 8שינוי יעוד ממגורים בנחלה , שינוי קו בנין08/12/1998
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 9/ א.
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 84חלוקת החלקה הנ"ל לפי תשריט מצורף,בהתאם ליעוד השטח16/02/1967
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 89המרת חלקה חקלאית לחלקה מיועדת לבניני משק ודירה, הרחבת דרך קיימת21/12/1967
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 94חלוקה למגרשים ופתיחת דרכים חדשות04/10/1968
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ מק/ 139/ 23כפר חיים - משק ברבר - הסדרת נחלה02/04/2012