תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתגמ/ 530שינוי יעודי קרקע09/02/1956
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתמשמ/ 19שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתמשמ/ 3עח31/03/1986
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 125להתוות דרך שתקשר את הישוב "בחן" עם הישובים הסמוכים09/07/1992
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 530/ 1.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 3תכנון כולל21/02/2001
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 5שינו יעוד מאזור מגורים, דרך, ש.פ.פ ואזור חקלאי לאזור לבית ספר.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 9אתר לתיירות חקלאית בקיבוץ בחן
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ מק/ 70/ 10שינוי פריסת ייעודי הקרקע בקיבוץ בחן.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ מק/ 70/ 4בחן10/02/2005