תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 583חבצלת השרון וצוקי ים - תכנית אב לביוב.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתנת/ 2.03/07/1947
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 107חבצלת השרון02/12/1971
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 107/ 1בריכת שחיה (הועבר מ-עח / ש / 80)27/01/1994
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 3שינוי יעוד של חלק ממגרש ביעוד משק עזר ליעודים16/03/1997
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 5תכנון כולל18/04/2000
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 8חבצלת השרון, משפחת פז, פיצול מגרש מגורים ממשק עזר10/04/2011
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 9חבצלת השרון, טל דוד ועליזה23/10/2012
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20תכנון שכון עולים על חלקות מגורים09/02/1956
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20/ 2.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20/ 3שנוי יעוד שטח מעברה,לאזור מגורים ולאזור תכנון מחדש20/01/1972
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3.30/11/1950
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3/ 8.06/07/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3/ 9.20/02/1975
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 63/ 4הקצאת שטח להקמת תחנת דלק16/03/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 63/ 5חלוקה והתוית דרך19/09/1971
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 90הקמת מחנה נופש17/07/1969