תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, עין שרידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 09/ 145/ 4התנגדות לשימוש חורג
מרכזלב השרון, עין שרידבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 537מערכת ביוב מרכזית למושב עין שריד
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 0/ 2/ 27כביש קדימה עין-שריד20/07/1995
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199תוכנית מפורטת צש/ 19927/06/1968
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 1מסחר+ש.ב.צ. נקודתי. עין שריד19/08/1971
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 3עין שריד26/06/1975
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 4עין שריד23/04/1976
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 5מגורים א'. עין שריד06/06/1976
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 7קביע ת מס' יחידות דיור
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 16חקלאי למגורים. מע' עין שריד05/08/1990
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 18.08/08/1991
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 19עין שריד
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 20עין-שריד03/08/1995
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 22שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים17/07/2001
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 28ממגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד, משטח מרכז אזרחי לדרך ולש.צ.פ.25/09/2006
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 30הוספת שטחי השרות,שינויים בהוראות הבינוי והעיצוב,קביעת הוראות לבריכת שחיה ביתית24/03/2010
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 35הרחבת עין שריד
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 37דוידי ששון26/09/2011
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 42עין שריד - מגרש 60
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 44גוש 8808 חלקה 274 מגרש 2058, שינוי ייעוד
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 9מתאר עין שריד. תכנית מס' צש/9/21/918/07/1985
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 24.15/04/2007
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 26.
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 28/ אעין שריד.29/07/2009
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 28/ בשינוי בקו בנין קדמי.
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 29חלוקת מגרש קיים , שינוי בהוראות גודל המגרש,הגדלת מס' יח"ד, הרחבת דרך קיימת16/05/2006
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 34יצירת מסגרת תכנונית להקמת שתי יח"ד דו משפחתיות.05/07/2007
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 36הסדרת קווי בנין.02/10/2008
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 37הגדלת מס' יח"ד מיח"ד אחת לשתי יח"ד.
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 39תוספת יח"ד בית יוסי רווח בעין שריד.17/09/2009
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 40תוספת יח"ד במגרש של דוידי יאיר בעין שריד.29/07/2009
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 43גוש 7820, חלקה 56, עין שריד.
מרכזלב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 43/ אגוש 7820, חלקה 56 , עין שריד.