תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתהצ/ מק/ 10/ 1/ 2תכנון מפורט של השטחים שבתכנית בהתאם לסעיף 62א ובהם שכ' מגורים מאושרת.22/12/2004
מרכזלב השרון, גאוליםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 561גאולים תכנית ביוב כללית
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתמשמ/ 136צש15/11/1992
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 0/ 2/ 95גאולים- קידוח שרון צפוני 203
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 1/ 22/ 10גאולים26/12/1991
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 1/ 22/ 12חלוקת מגרש19/05/1999
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 1/ 22/ 14.25/06/2001
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 1/ 22/ 7גאולים27/08/1981
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 1/ 22/ 9מושב גאולים26/05/1994
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 50/ 1מושב גאולים21/02/1974
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 50/ 4לקבוע איזור ציבורי פתוח ושביל.10/01/1977
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 50/ 5לקבוע איזור צבורי פתוח עבור מקלטים במשקים 78,79,54,8,10
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 50/ 6.
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ במ/ 0/ 2/ 54גאולים, מישלב (ליד תנובות).06/04/1995
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתצש/ במ/ 1/ 22/ 300חולות גאולים09/01/1992
מרכזלב השרון, גאוליםבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 85שמוש חורג במבנה חקלאי לשמוש משרדים.