תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 12379תחנת משנה פתוחה
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סער18/05/2005
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 1906שנוי יעוד למגורים -קבוץ סער
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 1987קבוץ סער20/04/1978
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 338קבוץ סער09/12/1965
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סער25/06/1981
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 6505הרחבת אזור תעשיה17/01/2002
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 682 - צפוןבית עלמין - קיבוץ סער25/12/1975
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2002/ 5תחנת תידלוק ושרותי דרךף קיבוץ סער24/09/2003
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2005/ 5שינוי גודל מגרש מינימלי, סער09/11/2006
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2007/ 26שינוי קו בנין , אזור מגורים א', סער
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2008/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער