תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתהצ/ 19/ 4.18/06/1970
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתהצ/ 44הדר השרון28/01/1965
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלב/ 03/ 718/ 4סירוב לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 181/ 4סירוב היתר לבתים צמודי קרקע
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 07/ 250/ 4דחיית בקשה להקמת מתקן תקשורת
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 09/ 350/ 4אי מתן החלטה
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 09/ 349/ 4אי מתן החלטה
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 11/ 078/ 4שינוי מתכנית בינוי
מרכזלב השרון, בני דרור, עין ורדתוכניתצש/ 141התווית דרך חדשה והרחבה דרך קיימת26/06/1977
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 183שנוי תוואי דרך18/02/1982
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 10עין ורד23/04/1976
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 12הקצאת מגרשים ציבוריים למקלטים ציבוריים.12/07/1979
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 13מושב עין ורד11/12/1980
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 2.30/10/1968
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 5קביעת אזור ציבורי פתוח.27/01/1972
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 6.20/11/1975
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 7.08/04/1974
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 19/ 8עין ורד08/05/1975
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 11.26/12/1991
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 14הקצאת מגרש למקלט ציבורי.05/01/1984
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 16עין ורד18/03/1993
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה.30/01/1986
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 18אזור תעשיה זעירה למפעל אלקטרוניקה.03/09/1992
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 20שינוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים א26/01/1999
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 23שנוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים א'.
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 24/ אתכנית צש / 8 / 21 / 24 בוטלה ובמקומה באה תכנית זו.23/06/1994
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 27תכנית מתאר מקומית מס' צש/מק/27/21/826/04/1998
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 29.10/06/2004
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 30שינוי יעוד למגורים חקלאי,קביעת הוראות בניה16/11/2000
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 31.23/11/2000
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 32.21/03/2002
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 32/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 33יעוד שטח לשכונת מגורים21/03/2002
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 33/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 37תוכנית צש/ 8/ 21/ 3727/08/2002
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 38שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים חקלאי.06/04/2003
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 42מוסד "בית- הנער" ומרכז תרבות איזורי, מושב עין ורד
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 43פיצול מגרש 2469 בעין ורד
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 46הרחבת דרך קיימת
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ מק/ 8/ 21/ 32/ בשינוי בחלוקת שטחי השירות, שינוי הוראות בדבר בניית מצללות31/05/2005
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ מק/ 8/ 21/ 39תחנת תדלוק - עין ורד
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ מק/ 8/ 21/ 40קביעת קוי בנין - עין ורד
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתצש/ מק/ 8/ 21/ 46הרחבת דרך קיימת
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתתמ/ 19עין ורד27/04/1961