תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתגמ/ 706לחלק השטח למגרשי בניה לשטח בניני צבור ושטח צבורי פתוח להרחיב דרכים קיימות.19/08/1965
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתגמ/ 742להתוות דרכים חדשות12/08/1965
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתגמ/ 779חלוקה למגרשי בניה, שצ"פ ודרכים.20/10/1967
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1013לחלק את השטח למגרשי בניה,שטח לבנייני ציבור,שטח ציבורי פתוח,להתוות דרכים חדשות.05/07/1981
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1141התוויית דרך חדשה ושביל,חלוקת השטח למגרשי בניה,קביעת הוראות בניה.18/08/1981
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1248שינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור06/10/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1248/ בשינוי יעוד מבניני ציבור למגורים06/10/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1279קביעת שביל קיים בהתאם לתשריט + שינוי יעוד מאיזור מגורים ג' ל-ד'.30/08/1984
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1362/ אשינוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור,ביטול דרך והמרתה לבניני ציבור.10/11/1985
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1362/ בשינוי יעוד שטח מבניני ציבור למגורים ג,שינוי יעוד שטח מבניני ציבור לחניה ציבורי02/06/1985
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 1368חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות, פתיחת שביל 4 מ', אשור קוי בנין01/06/1982
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 644/ 6/ א2 בתים על החלקה ללא חלוקה סה"כ 10 יח"ד על המגרש.23/01/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 644/ ב/ בשינוי יעוד הקרקע הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 659/ 1חלוקה והרחבה של השטח למגרשי מיגורים ודרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 11קביעת קווי בנין לפי מצב קיים לבניינים הקיימים18/04/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 112שינוי יעוד קרקע מאזור תכנון בעתיד לאזור מגורים ג'.26/06/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 1172שינוי יעוד מחקלאי למגורים30/12/1993
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 12יבעת קו צדדי לבנין הקיים - לפי המצב הקיים-2.55 מ16/11/1984
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 13יחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.29/12/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 1368/ 1קביעת קוי בנין על פי קיים, קביעת אחוזי בניה בשלוש הקומות,24/03/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 14ביעת חלוקה חדשה למגרשים. קוי בנין לפי המצב הקיים לבנינים הקיימים10/06/1982
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 19קביעת קווי בנין למבנה קיים, וקביעת אחוזי בניה 31% במקום 30%12/07/1984
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 20/ אקביעת קוי בנין, שינוי והחלפות בין המגרשים 40/340/413/07/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 24הקטנת קוי בנין קדמי נקודתי למבנה קיים וקוי בנין צדדי,27/10/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 25שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ג.01/03/1984
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 26שינוי יעוד השטח מחקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מחסן28/01/1990
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 27איחוד שטח וחלוקתו, ביטול שטח לבניני צבור והמרתה למגורים30/03/1989
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 3בעלות פרטית.10/06/1982
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 301שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.05/11/1996
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 302שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג',לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.05/11/1996
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 31תכנית מס' הצ/7-31/120/12/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 35חלוקה למגרשי בנין, הקצאת שטח לבניני צבור, קביעת הוראות בניה.29/05/1986
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 38קביעת קוי בנין על פי קיים,קביעת מרווחים לבניה בעתיד12/11/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 42קביעת קווי בנין עפ"י הקיים, קביעת אחוזי בניה והגדלה מ-%90 ל- 105%,25/06/1989
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 43קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש לפי המצב הקיים,ביעת הוראות בניה11/09/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 49שינוי והקטנת קו בנין בחזית המזרחית מ-5 מ' ל-3 מ14/07/1994
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 5להתוות שביל חדש,לחלק השטח למגרשי בניה לפי בעלות,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה01/03/1984
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 51שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' קביעת זכויות בניה.30/03/1989
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 61קביעת קוי בנין כמופיע בתכנית.12/11/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 62/ אהקטנת קו בנין מ-55 מ' ל-30 מ'.שינוי יעוד אדמה מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.28/02/1996
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 64שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לציבורי פתוח למגורים ג'.18/03/1993
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 66בעלות פרטית - קלנסוה30/07/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 69ביטול שטח לבניני ציבור ושינוי למגורים ג',ביטול שביל ושטח למגורים ג' ושינוי לדר28/03/1994
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 70אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים28/10/1993
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 73קביעת קווי בנין כמופיע בתכנית.14/09/1993
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 74שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.16/06/1994
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 82.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 83שינוי יעוד קרקע מבית קברות ל-מגורים ג', לצבורי פתוח לדרך משולבת ושביל21/04/1994
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 85פתיחת שביל,שינוי יעוד קרקע מבניני צבור לשביל,חלוקה למגרשים.קביעת הוראות בניה09/03/1995
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 86שינוי יעוד קרקע מצבורי פתוח לאזור מגורים ג'29/05/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 90קביעת שתי יחידות דיור לקומה, קביעת אחוז בניה %40 לקומה09/12/1993
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 91הקטנת קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל- 3 מ',קביעת אחוז בניה לקומה %40 סה"כ %120 למגרש21/04/1994
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 96שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.08/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 998הסדיר צומת דרכים, לבטל חלק מדרך מאושרת ולשנות יעוד13/02/1986
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 705חלוקת השטח למגרשי מיגורים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 707חלוקת השטח והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 718חלוקה והרחבה של השטח. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 719חלוקת השטח והרחבת דרכים קיימות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 735חלוקת השטח , הרחבה והתווית דרכים. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 748חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתוויתם. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 765חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתוויתם. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 775חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 808חלוקה למגרשי בניה, פתיחת דרכים חדשות ופתיחת הצומת.23/07/1970
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 930/ 1פתיחת שביל להולכי רגל.20/10/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 957קביעת שני מבנים על חלקה. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 996הקמת שתי מבנים על חלקה גדולה13/06/1974
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 998/ 1הקטנת רוחב דרך ללא מוצא מ- 12 מטר ל- 10 מטר.03/03/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 998/ 2קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים ומתן היתר לשני בנינים על המגרש20/05/1982
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ במ/ 7/ 1/ 32קלנסואה16/08/2001
מרכזמזרח השרון, קלנסווהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמז/ 05/ 133/ 4סירוב היתר למחסן
מרכזמזרח השרון, קלנסווהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמז/ 05/ 330/ 4סירוב לתכנית פיתוח חצר
מרכזמזרח השרון, קלנסווהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמז/ 09/ 95/ 4התנגדות לאיחוד וחלוקה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמז/ 11/ 113/ 4תשריט חלוקה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 1049הולט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 1064לחלק השטח למגרשי בניה, לקבוע שטחים ציבוריים ובניני ציבור.20/09/1979
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 623לחלק השטח למגרשי בניה, שטח לבניני צבור, להרחיב דרכים קיימות הכל לפי התשריט.10/03/1974
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 644/ 4הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 644/ 5תכנית מס' ממ/5/64403/12/1970
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 644/ 5/ גשינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.13/04/1978
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 778חלקה למגרשים לבנייה, שב"צ ודרכים.05/03/1970
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 838/ 1פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והזזת דרך בהתאם למציאות שנוצרה במקום.03/02/1972
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 839/ 1הרחבת תחום הבניה של קלנסואה25/03/1971
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 849/ 1קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.19/10/1972
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 850/ 1הרחבת דרך19/08/1971
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 931שינוי יעוד מבניני צבור ואזור מסחרי למגרשים.16/10/1975
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתממ/ 998איחוד וחלוקה מחדש (גמ 1/765). חלוקת השטח למגרשי בניה התווית דרכים חדשות.16/10/1975
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 1248/ אשינוי ייעוד ממגורים ג' לבנייני ציבור
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 611לחלק השטח למגרשי מגורים, חקלאי ושטח פתוח ציבורי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 644/ 11קביעת שני מבנים על החלקה, קביעת מרווחים בין המבנים כמסומן בתשריט
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 644/ 4הקטנת קו בניין מ- 65 ל- 35. לחלק השטח למגרשי בניה ושטח לבנייני ציבור ולהתוות..
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ 1מתן אפשרות לבנית מרתפים באזור מגורים ג',קביעת הנחיות והוראות בניה.03/07/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ אקלנסואה 4-בתים אפורים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ בקלנסווה 2- בתים אפורים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ דקלנסואה 4- - בתים אפורים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 10קביעת קוי בנין לבנינים קיימים, קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 104שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים ג, פתיחת שבילים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 106חלוקה לשני מגרשים ללא הסכמת הבעלים, קביעת הוראות בניה01/06/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 109/ א.16/11/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 110קביעת אחוזי בניה וקוי בנין לפי המצב הקיים. קביעת הוראות בניה.28/08/1997