תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתהצ/ 1/ 40לקבוע אזור מגורים, אזור לבנייני ציבור, שטח ספורט וכו'.19/01/1967
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתהצ/ 40להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרך קיימת, איזור תעשיה קלה, מלאכה19/09/1946
מרכזלב השרון, תנובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 04/ 724/ 4סירוב לבית מלאכה לייצור ושיפוץ מבנים ניידים
מרכזלב השרון, תנובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 6/ 4ערר על תנאים להיתר לבית מלאכה לשיפוץ וייצור מבנים ניידים
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתמשמ/ 133שינוי משבצות חקלאיות15/11/1992
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 178מועצה אזורית הדר-השרון, מועצה מקומית תל מונד14/01/1982
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 199/ 2תכנית מס' צש/2/19930/11/1972
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 14פיתוח איזור התעשיה, תנובות.
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 4מרכז בין כפרי משולב ליד תנובות.13/12/1979
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 6תעשיה לכבישים.19/09/2000
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 522/ 2תכנית מס' צש/2/52227/12/1973
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8תחמ"ש תנובות29/09/2005
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 16הגדלת שטח עיקרי
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 6שינוי יעוד משטח למבני צבור לשטח מגורים-חקלאי.19/06/1988
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 7תנובות
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 8תכנית מס' צש/8-8/22
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 9/ אמאגר למתקני ביוב של ישובי המאז' לב השרון וקלנסאווה
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 92תכנית מס' צש/9220/05/1971
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 92/ 1שינוי יעוד שטחים במושב תנובות31/05/1973
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 92/ 2קביעת תנאים לבניית חממות27/12/1973
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ 92/ 3שינוי יעוד שטחים07/12/1978
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ בת/ 40/ 5אזור התעשיה ליד תנובות.08/02/1996
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 0/ 2/ 54/ אתוכנית צש/ מק/ 0/ 2/ 54/ א24/08/1998
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 40/ 16מגרשים 25, 2105, אזה"ת תנובות.
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 40/ 7.
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 40/ 8אזור התעשיה תנובות - איחוד מחדש, קביעת כניסות למגרש.
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 8/ 22/ 13שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, שינוי הוראות, שינוי חלוקת שטחי הבנייה31/05/2005