תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 2/ 31.27/04/1961
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 31/ 1כפר הס27/04/1961
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 31/ 3תכנית מס' הצ/3/3123/01/1964
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 33/ 1תכנית מס' הצ/1/3322/12/1966
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 33/ 2קביעת אזור למוסד, שטח להקמת בתי אריזה06/02/1969
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 609/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בקרקע חקלאית לתעשייה
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלב/ 04/ 550/ 4סירוב לאשר תכנית בינוי
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 16/ 4סירוב לסככה לכלים חקלאיים
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתמח/ 241ביטול דרך קיימת, קביעת דרך חדשה, קביעת הוראות בניה.
מרכזלב השרון, כפר הסבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 410ת. ניקוז "הסדרת נחל דרור מזרחי קטע כפר הס כביש 553
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 0/ 2/ 68תוכנית צש/ 0/ 2/ 6806/04/2003
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 11.13/09/1962
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 13.17/06/1954
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 15.17/06/1954
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 31.07/04/1960
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 31/ 1.24/07/1961
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 14כפר הס03/06/1990
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 14/ א.31/12/1992
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 15.18/03/1993
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 17כפר הס
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 18.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 21שינוי ייעוד למבני צבור.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 22שינוי מחקלאי למגורים חקלאי,קביעת מגרש חקלאי.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 25.29/12/1996
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 27.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 43תכנית להקמת יחידות למגורים בכפר הס
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 7מושב כפר הס30/06/1985
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 8ביטול חלק מדרך קיימת וליעדו לאזור ציבורי פתוח עבור מקלט ציבורי.03/07/1988
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 9.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66תכנית מס' צש/6601/03/1971
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 1כפר הס22/07/1971
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 2תכנית מס' צש/2/6620/07/1972
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 3מושב כפר הס19/08/1973
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 4.19/12/1974
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 5כפר הס17/08/1978
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 66/ 6תוכנית צש/ 66/ 613/12/1979
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ מק/ 4/ 21/ 30תוכנית צש/ מק/ 4/ 21/ 3023/04/2002
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ מק/ 4/ 21/ 31תוכנית צש/ מק/ 4/ 21/ 3126/11/2001
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ מק/ 4/ 21/ 36בנית מועדון נוער בכפר הס
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתצש/ מק/ 4/ 21/ 39שינוי קו בנין למבנים חקלאיים.