תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 59שטח חקלאי. נורדיה02/09/1965
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 59/ 1בניית מוסד09/06/1966
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 76/ 1נורדיה (בתאריך הילקוט פרסומים יש טעות התאריך הוא 22/07/1965 ילקוט 1199)22/07/1965
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 199/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 08/ 439/ 4התנגדות לתוכנית שינויים בניית עליית גג ומעלית
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 067/ 4תכנית שינויים
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 104/ 4תוכנית שינויים
מרכזלב השרון, נורדיהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 598ביוב נורדיה
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתמשמ/ 131צש20/05/1993
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתעח/ במ/ 159מושב נורדיה08/09/1992
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 60.
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 63"אתר סקי יבש ונופש פעיל".
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 65.
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 151/ 1מושב נורדיה28/07/1983
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 21הרחבת נורדיה.23/10/2000
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 22תוכנית צש/ 4/ 22/ 22
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 25תוכנית צש/ 4/ 22/ 2528/11/2005
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 31/ אמטמנת נורדיה לפסולת יבשה ושיקום הקרקע
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 2נורדיה16/12/1971
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 3מושב נורדיה27/07/1972
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 4תכנית מס' צש/4/7612/06/1975
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 5איחוד ויעוד שתי מגרשים לאזור מיוחד
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 6מושב נורדיה13/09/1979
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 76/ 6/ אלאפשר בניית מקלטים באיזור מגורים עפ"י תכנית בינוי11/08/1983
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ במ/ 4/ 22/ 12מושב נורדיה.09/07/1992
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 26שינוי בקווי בנין29/04/2004
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 28הרחבת דרכים שנועדו לצרכי ציבור ושינוי קווי בנין
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 29איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים,הרחבת דרך בתוואי,הגדלת שטחי בניה וקביעת הוראות בניה09/09/2008
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 30בית אבות,הגדלת מס' יח"ד.26/03/2008
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 32איחוד וחלוקה להגדלת משטח חניה.11/12/2008
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתצש/ מק/ 4/ 22/ 34בנורדיה - החלפת שטחים
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתתממ/ 3/ 63תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז - שנוי מס' 63, בית אבות נורדיה