תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 3/ 21/ 6.27/01/1983
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 3/ 21/ 7מתחם תנופורט נר בנים כפר עבודה
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 33כפר עבודה - קביעת אזור לבית אריזה, לשטח חקלאי ולמוסד לנוער.
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 33/ 1קביעת אזור למוסד, שטח להקמת בתי אריזה, שטח ציבורי פתוח.22/12/1966
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 33/ 3.06/06/1976
מרכזלב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 33/ 4ניקוז וחלוקה של אזור לבתי אריזה.26/07/1979