תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתגמ/ 116עזריאל12/12/1954
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתהש/ 18תכנית מס' הש/1804/11/1954
מרכזלב השרון, עזריאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 453/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתמשמ/ 137שינוי משבצות חקלאיות19/08/1993
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 23.22/10/1989
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 24.22/10/1989
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 26הפיכת שטח חקלאי לכביש אזורי
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 3העברת שטח שיפוט של המועצה השרון לשטח העיר נתניה. שינוי יעוד השטח מחקלאי לבית
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 30.
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 39.
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 5שינוי יעוד של המגרש לבנייני ציבור (בית אריזה) לאזור חקלאי.19/06/1988
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 51/ ב.10/12/2000
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 11/ 21/ 4מרכז אזורי יע"ף
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 11/ 21/ 5מרכז אזורי יע"ף24/06/1999
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 11/ 21/ 6שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ במגרש עולי ביעף עזריאל.
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 17.25/10/1973
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 18עזריאל25/03/1971
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 18/ 1מושב עזריאל02/06/1974
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 18/ 2קביעת תנאים לבניית חממות25/09/1973
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 18/ 3עזריאל22/08/1985
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 18/ 4לייעד חלק מהמגרשים לאזור ציבורי פתוח עבור מקלט ציבורי.10/10/1977
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 2/ 22/ 53צומת בית ליד אזור תעשיה. (הצ / 53 / 1).
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 40/ 3.30/11/1972
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 53/ 1.
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 59.02/09/1965
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 59/ 1שינוי יעוד מחקלאי לשטח למוסד לנוער קשה חינוך.09/06/1966
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 7/ 21/ 12.29/09/1989
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 7/ 21/ 7.04/07/1991
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 73הדר השרון04/05/1975
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ במ/ 0/ 2/ 50כפר - יעבץ, עין - ורד, ניצני - עוז.14/05/1992
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ במ/ 0/ 2/ 51פורת - עזריאל19/01/1995
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ במ/ 1/ 22/ 301רמת אמיר.26/09/1996
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ בת/ 62/ 2/ אפארק תעשיתי לב השרון04/12/1997
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ בת/ 62/ 2/ בפארק תעשייתי לב השרון24/06/1999
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ מק/ 7/ 21/ 20איחוד וחלוקה מחדש במושב עזריאל.