תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, ינובתוכניתגמ/ 626תכנון שטח בית עלמין02/02/1961
מרכזלב השרון, ינובבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 557ינוב תכנית ביוב כללית
מרכזלב השרון, ינובתוכניתמשמ/ 135צש06/05/1992
מרכזלב השרון, ינובתוכניתמשמ/ 135/ 1שינוי משבצות חקלאיות21/02/2001
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 10מושב ימין26/05/1994
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 12מושב ינוב15/03/1996
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 13.09/04/2002
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 7צש/7/22/307/09/1990
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 7/ אאיחוד וחלוקת מגרשים, שינוי קווי בנין12/06/2001
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 9מושב ינוב.14/07/1996
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 97/ 1שינוי לתוכנית מפורטת צש/ 9727/12/1973
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ 97/ 3ביטול דרך קיימת ולקבוע חניות07/12/1978
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ מק/ 3/ 22/ 14מושב ינוב - שינוי הוראות בדבר קווי בנין19/05/1999
מרכזלב השרון, ינובתוכניתצש/ מק/ 3/ 22/ 16שינוי קווי בנין
מרכזלב השרון, ינובתוכניתשגפ/ 97תכנית מס' שגפ/9719/02/1953