תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 6על סרוב תכנית צש/ מק/ 0/ 2 / 66
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתהצ/ 5/ 1/ 1תכנית מס' הצ/5-1/112/05/1983
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתהצ/ 67/ 1תיקון תכנית בנין ערים קודמת ת.מ 37, להתוות דרכים חדשות, לבטל דרכים קיימות02/09/1965
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 07/ 009/ 4בקשה להיתר בניה להצבת מתקן תקשורת
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 08/ 70/ 4התנגדות להיתר בניה
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 068/ 4בקשה להיתר
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 0/ 2/ 33תוכנית צש/ 0/ 2/ 3321/04/1996
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 0תכנית מס' צש/1-0/2105/08/1982
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 0/ אתכנית מס' צש/1-0/21א'04/12/1983
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 11.30/06/1999
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 13הרחבת קרית חינוך דרור.02/08/2006
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 27/ אצומת דרור - מתחם קניון דרורים
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 5.30/07/1989
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 5/ 1מרכז תחבורה מסחר ותחנת דלק הכולל אזור נופש ומתקני ספורט.21/09/1995
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 5/ 2.23/10/2001
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 6שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור לבניני ציבור להקמת בניןמועצה.30/01/1988
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 7לשנות תוואי דרך שרות, התווית דרך חדשה ושינוי מחקלאי לספורט
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 8קרית חינוך איזורית.20/10/1994
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 9/ אשינוי יעוד מחקלאית למגורים09/07/2000
מרכזלב השרון, בני דרור, עין ורדתוכניתצש/ 141התווית דרך חדשה והרחבה דרך קיימת26/06/1977
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 16תוי הדרך בני דור- יעבץ17/06/1954
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 67/ 2תכנית מס' צש/2/6701/03/1973
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 67/ 4בני דרור08/02/1979
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 80/ 1התוית דרך חדשה וביטול דרך(שינוי תוואי)
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ במ/ 1/ 21/ 9הרחבת מושב12/05/1994
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 0/ 2/ 66תחנת תדלוק - בני דרור16/05/2006
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 10.
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 15תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 1524/12/2001
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 17כפר אבות דרורים
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 18שינוי קו בנין צדדי29/04/2004
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 19מושב בני דרור - חלוקת אזור מגורים למגרשים13/02/2007
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 22אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי חלוקת שטחי הבניה, קביעת הוראות פתוח02/07/2006
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 32בית שרה קינן - בני דרור
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 9/ בשינוי הגובה נטו המותר למרתפים ללא שינוי יעוד המרתף כשטח שרות.14/01/2007
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתצש/ מק/ 1/ 21/ 9/ גבמגרשים 2160 ו 2165 מוצע שינוי הגובה המותר למרתפים.14/01/2007
מרכזלב השרון, בני דרורבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 84נספח בינוי ופיתוח צש/ מק/ 1/ 21/ 19
מרכזלב השרון, בני דרורבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 87שמוש חורג הי-טק רכיבים אלקטרוניים ושיווק סיטונאי.
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתתמ/ 9בני דרור18/12/1952