תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, פורתתוכניתמשמ/ 85/ צשמושב פורת26/11/1989
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 1.18/02/1971
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 2קביעת תנאים לבניית חממות27/12/1973
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 10שינוי גבולות.
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 12.22/04/1990
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 13הקצאת חלק מהמגרש לאזור ציבורי פתוח להקמת מקלט ציבורי.
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 16.
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 7תכנית מס' צש/10-7/2118/02/1982
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 9מושב פורת07/04/1982
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 9/ אלהתוות תעלת ניקוז27/10/1983
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 3.12/07/1979
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 4.07/12/1978
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 5.02/06/1985
מרכזלב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 6שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים עבור בית כנסת קיים.26/07/1979
מרכזלב השרון, פורתתוכניתתמ/ 10/ 1פורת30/03/1956