תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרמלהתוכניתלה/ 190/ 9/ אהקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים10/07/2003
מרכזרמלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרמ/ 05/ 177/ 4סירוב לגגון מפלסטיק