תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 130העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 627/04/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 132תוואי קו דלק23/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198הכנת תכנית שנוי מתאר לצרכי רשום אדמות גאליה בספרי המקרקעין11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 1שנוי ייעוד משב"צ למגורים. שנוי ייעוד ממגורים, שב"צ ושצ"פ לשפ"פ16/11/1995
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 11הקטנת קו בנין מציר דרך ארצית מס' 410 מ-70 מ' לקו בנין הזהה לקו בנין צדדי המותר24/04/2012
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 12שינוי יעוד מגרש המיועד למבני ציבור למגרש המיועד למגורים א'.28/11/2005
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 15גאליה - שכונת הרחבה.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 17מושב גאליה - משק 97 - שימושי פלח.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 2הפיכת אזור חקלאי לתחנת תדלוק אזור מסחרי ושרותי דרך22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 3שנוי יעוד מחקלאות למגורים15/07/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 2020/ 1פעילות לא חקלאית - מושב גאליה
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 220"אדמת הבולגרים" בית חנן, R/22023/10/1947
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 329מושב גאליה - בית עלמין
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 1לא קיימת מטרה בתקנון18/09/1963
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 2מושב גאליה16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 3תכנית מס' בר/3/36219/03/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 4שנוי פרצלציה במגרשים, בטול מגרשים חקלאיים משקיים, בטול מגרשים לעובדי צבור25/05/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 5הגדלת שטח כיסוי קרקע באיזור חקלאי משקי30/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 6הקמת בריכת שחיה05/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 7הקטנת קו בניין30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 8קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.09/04/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 10משוב גאליה - הקטנת קוי בנין18/05/2004
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 14הקטנת קו בניין צדדי למבני משק חקלאיים,הקטנת קו בנין צדדי למבנה מגורים.15/03/2007
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 2/ 1מרכז מסחרי אזורי ותחנת תדלוק גאליה.31/10/2007
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 4שינוי קטע מקו בנין31/12/1998
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 5הקטנת קוי בנין15/07/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 6שינוי מרחק קטעים מקו בנין08/02/2000
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 7שינוי קוי בנין27/07/2000
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות06/05/2001
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 428בקשה להקמת מתקן תקשורת חב' פרטנר.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 437בקשה לשמוש חורג בית מלאכה לייצור תכשיטים.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 441שמוש חורג למשרד הקמת סככה לציוד חקלאי וגדר.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 451אחסון צעצועים במבנה קיים בהיתר.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140/ 1לצרכי הסדר רישום10/12/2002
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140/ 2שינוי משבצות חקלאיות08/05/2003
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתע/ 17תכנית מס' ע/1721/02/1952
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 701/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 703/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 704/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 708/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 727/ 4סירוב למחסן
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 05/ 294/ 4סירוב לתכנית בסמכות ועדה מקומית