תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199שינוי יעוד מאזור חקלאי ומאזור לבניני צבור לאזור מגורים למשתכנים.01/10/1992
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 1שינוי ייעוד משב"צ לאזור מגורים למשתכנים במגרשים "ו" "ז"10/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 13כפר הנגיד חיבור דרך מס' 103 לדרך מס' 102 והסדרה סטטורית של דרך קיימת.12/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 4שינוי יעוד מחקלאי א' למגורים21/03/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 1השלמת תקנון לגבי חממות כפר הנגיד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 2בטול הוראות בניה מס' תגפ/389 והמרתן בהוראות חדשות שתצורפנה לתכנית09/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 3כפר הנגיד09/02/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 4הקטנת קו בנין חזיתי:מ- 10 מ' ל- 6.0 מ'.13/02/1986
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 5קביעת הוראות בניה לענין הקמת בריכות שחיה פרטיות.11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 11מושב כפר הנגיד - שינוי בקו בנין לחממה19/06/2003
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 12שינוי קטע מקו בנין צדדי למגורים09/07/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 15הקטנת קו בנין צדדי למגורים09/01/2005
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 2כפר הנגיד16/03/1997
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 3לח"ב התקנת קווי חשמל ותקשורת תת-קרקעיים19/08/1997
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 5הקטנת קו בנין30/04/2001
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 6כפר הנגיד- שינוי קוי בנין לחממה24/03/2004
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 7תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/03/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 8תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות31/10/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 9שינוי קטע מקו בנין למגורים12/07/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 436ש.ח. הקמה סככת איסכורית לאחסון מנופים וצנרת.
מרכזנס ציונה, רחובות, שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמח/ 145/ אדרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.03/03/2005
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמשמ/ 127שינוי משבצות חקלאיות27/12/1990
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתתגפ/ 389כפר הנגיד14/03/1963