תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 2השלמת תקנון לגבי חממות בני ראם16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 4המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.20/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 5קביעת קווי בנין.13/02/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראם01/06/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 1הרחבת המושב05/10/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 11שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.27/11/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 12מושב בני-ראם חלקה 3514/06/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 6בני ראם בניני ציבור29/05/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7תוכנית בר/ 224/ 727/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידרני
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 327גשר הולכי רגל בכביש מספר 3
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 2.28/04/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 4שינוי הוראות בנייה לגדרות26/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 5.08/02/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידאני
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 8תחנת תדלוק - בני ראם15/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 9הקטנת קו בניין קדמי לבית מגורים, הקטנת קו בניין צדדי22/08/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 431בית מלאכה לעיבוד עץ.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 443שמוש חורג לבית מלאכה.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 447שמוש חורג איחסון חמרי בניה.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 449ש.חורג לאחסון משקאות קלים.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמח/ 242מחלף ראם - דרכים 40/3
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמשמ/ 86/ ברמושב בני ראם27/07/1988
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתע/ 21חלוקה לאזורים חקלאיים + ביטול דרך12/05/1955
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9007/ 4תכנית בר/ 265